Hyvinvoiva Kainuu

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisblogi

Ovatko sosiaalinen pienlaina ja luotto täsmälääkkeitä köyhyyteen?

Kunnan yleinen pienituloisuusaste Kainuussa (shp) ja koko maassa vuosina 1995-2012. Tilastolähde: THL/SOTKAnet, id 3099

Talouden taantuma, työttömyys ja köyhyys ovat viime vuosina heikentäneet kuntalaisten ja kotitalouksien mahdollisuuksia selvitä taloudellisista ongelmista. Kunnan yleinen pienituloisuusaste sekä lasten pienituloisuusaste ovat kasvaneet rajusti koko maassa 1990-luvun laman jälkeen. Kainuussa ja Kainuun kunnissa muutos on ollut vielä rajumpaa ja vuonna 2012 kainuulaisista 16,4 % jäi suhteellisen pienituloisuusrajan alle. Pienituloiseksi lasketaan henkilö, jonka tulot ovat alle 60 % mediaanitulosta (THL 2014). Pienituloisuus oli vuonna 2012 lähes kaikissa Kainuun kunnissa koko maata yleisempää. Myös maksuhäiriömerkinnät ovat yleistyneet Suomessa viime vuosina ja tällä hetkellä maksuhäiriöisten henkilöiden määrä on yli 367 000.

Köyhyys sairastuttaa

Taloudelliset ongelmat ja erityisesti ylivelkaantuminen vaikuttavat kuntalaisten hyvinvointiin. Tuoreen kirjallisuuskatsauksen (Turunen & Hiilamo 2014) mukaan ylivelkaantuminen on yhteydessä itsetuhoisuuteen, masennukseen, heikompaan terveyteen sekä terveydelle haitallisten selviytymiskeinojen käyttöön. Lisäksi tuoreen rekisteritutkimuksen mukaan ylivelkaantuminen on yhteydessä erityisesti naisten suurempaan sairastavuuteen ja pitkäaikaiset maksuvaikeudet ovat yhteydessä psykooseihin ja diabetekseen (Blomgren, Maunula & Hiilamo 2014). Köyhyys myös sairastuttaa ja kuntalaisten mahdollisuudet oman terveytensä edistämiseen ja ylläpitämiseen vaihtelevat väestöryhmittäin (ks. Hiilamo ym. 2011).

Saumattomilla palveluilla tukea

Kuntalaisten köyhyyteen ja ylivelkaantumiseen voidaan vaikuttaa kuitenkin monin keinoin. Tällä hetkellä esimerkiksi sosiaalinen luototus on ehkä vähiten tunnetuimpia sosiaalihuollon välineitä ylivelkaantuneiden kuntalaisten auttamiseksi. Sosiaalinen luotto on tällä hetkellä käytössä vain alle 30 kunnassa, vaikka laki sosiaalisesta luototuksesta astui voimaan jo vuonna 2002. Kainuussa sosiaalinen luototus on alkamassa Kainuun soten järjestämänä vuonna 2015.

Sosiaalinen luototus kytkeytyy sosiaalihuollon toimeentuloturvan ja sosiaalityön lisäksi talous- ja velkaneuvontaan ja näiden palveluiden tulisi muodostaa saumaton palvelukokonaisuus. Sosiaalisella luototuksella on myös kiinteä yhteys toimeentulotukeen, koska sosiaalinen luototus on hyvin lähellä ehkäisevää toimeentulotukea. Sosiaalisella luototuksella voidaan joissakin asiakaskohtaisissa tilanteissa ehkäistä myös toimeentulotukikustannusten lisääntymistä. Periaatteessa sosiaalisen luototuksen toimeenpanosta aiheutuu kunnalle vain vähän kustannuksia, koska alkupääoma palautuu pitkällä aikavälillä takaisin.

Kainuu pilottialueena

Kunnallisen sosiaalisen luoton lisäksi Takuu-Säätiö on käynnistänyt pienlaina -hankkeen, joka muistuttaa monella tapaa sosiaalista luototusta. Hankkeessa kehitetään vuosina 2014-2017 pienlainatoimintaa erityisesti pienituloisille kotitalouksille. Sosiaalisia pienlainoja myönnetään esimerkiksi välttämättömiin kertaluonteisiin menoihin ja hankintoihin kokeilukunnissa (mm. Kajaani ja Paltamo). Takuu-Säätiön hankkeessa ennaltaehkäistään ylivelkaantumista ja selvitetään edellytyksiä sosiaalisen luototuksen toteutumiselle laajemmin Suomessa. Kainuu on pienituloisuutensa vuoksi erityisen soveltuva alue kokeilulle.

Sosiaalinen luotto voidaan myöntää henkilölle, jolla ei ole mahdollisuutta saada kohtuuhintaista luottoa muulla tavoin, mutta kuitenkin kyky suoriutua takaisinmaksusta. Yleisimmät syyt luoton saamiseen ovat viime vuosina Suomessa olleet kulutus- ja ulosottovelat ja talouden hallintaan saattaminen. Takuu-Säätiön pienlainoja myönnetään välttämättömiin kertaluonteisiin menoihin ja hankintoihin.

Vasta tulevat vuodet näyttävät, miten sosiaalinen luotto ja pienlainat tukevat kuntalaisten itsenäistä talouden hallintaa. Sosiaalisella luotolla ja pienlainatoiminnalla voidaan kuitenkin edistää kuntalaisten itsenäistä taloudellista selviytymistä, ehkäistä ylivelkaantumista, hidastaa toimeentulotukikustannusten kasvamista sekä edistää kansanterveyttä. Sosiaalinen luotto on hyvä käytännön esimerkki investoinnista hyvinvointiin, jonka tulokset näkyvät vasta pitkällä aikavälillä.

Edit (6.5.2015): Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän myöntämästä sosiaalisesta luotosta saa lisätietoja Kainuun soten Internet-sivuilta.

Kirjallisuus:

Blomgren, Maunula & Hiilamo. 2014. Sairastuttaako velka? 15 vuoden seurantatutkimus pitkäaikaisesti ylivelkaantuneista. Yhteiskuntapolitiikka 79:2014.

Hiilamo, Hänninen & Kinnunen. 2011. Huono-osaisuuden ja sairastavuuden kytkennästä diakonian asiakkailla. Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 2011:48.

(julkaistu Kainuun soten Intranetissä 21.11.2014)

Mainokset

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

%d bloggers like this: