Hyvinvoiva Kainuu

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisblogi

Avainsana-arkisto: juurruttaminen

Kuinka juurruttaa kehittämishankkeen toimintoja?

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa kehitetään yhä enemmän erilaisilla kehittämishankkeilla. Esimerkiksi Euroopan sosiaalirahaston rahoittamia kehittämishankkeita on nykyisellä ohjelmakaudella ollut Suomessa jo 1926 kappaletta (ks. RR-tietopalvelu).

Lähes jokaiseen kehittämishankkeeseen liittyy hankkeen toimintojen tai palveluiden juurruttaminen. Käytännön tasolla juurruttaminen (tai levittäminen) voidaan ymmärtää projektissa jollain tapaa kokeiltujen tai havaittujen yksittäisten hyvien käytänteiden siirtämiseksi ja yleistämiseksi pelkkää hanketta laajemmiksi ja yleisemmiksi toimintatavoiksi.

Hyvä esimerkki kehittämishankkeen toimintojen leviämisestä on työttömien terveyspalveluiden kehittyminen Suomessa. Tuoreen seurantatutkimuksen mukaan THL:n hallinnoima hankekokonaisuus (PTT-hanke) on onnistunut sekä monipuolistamaan että levittämään työttömien terveyspalveluja eri puolille Suomea. Lue lisää Peppi Saikun julkaisusta Työttömien terveyspalvelun jatkuvuus.

Koska erilaiset hankkeet toimivat hyvin erilaisissa toimintaympäristöissä, viisasten kiveä juurruttamiseen ei ole olemassa. Toisaalta juurruttamiseen on kehitetty erilaisia työkaluja ja näkökulmia, joita kehittämishankkeissa on mahdollista hyödyntää. Tällaisia ovat esimerkiksi projektisyklin hallinta sekä siihen liittyvä loogisen viitekehyksen lähestymistapa.

Voit lukea oheisesta kehittämistehtävästä lisää, minkälaisia kehittämishankkeen vaiheet yleisimmin ovat ja miten esimerkiksi hankkeen päättämisvaiheeseen liittyy.

Liite: Kehittämishankkeen toimintojen juurruttaminen

Mainokset