Hyvinvoiva Kainuu

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisblogi

Avainsana-arkisto: kehittäminen

Pelillistämisen mahdollisuudet sosiaali- ja terveysalalla – case Nukkumatti

Kajaanin ammattikorkeakoulun ja Kainuun soten yhteistyötapaamisessa pohdittiin pelillistämismahdollisuuksia sosiaali- ja terveyspalveluissa. Ideariihen lopputuloksena jalostui ajatus…

Digitaalinen Nukkumatti/Unijukka

Nukkumatti on ratkaisu pienten lasten unihäiriöihin. Toistuvaa yöheräilyä esiintyy jopa 10-15 % pienistä lapsista ja muut pienten lasten unihäiriöt ovat tätäkin yleisempiä. Nukkumatti on unikoulupeli, jonka läpäisee kolmessa tai neljässä päivässä ja tuloksena koko perhe nukkuu paremmin ja voi hyvin.

Peli voi käytännössä sisältää tietoa eri unikoulumenetelmistä (mm. tuoli, tassu, pistäytyminen, ks. lisää täältä MLL:n sivuilta). Peli voi kerätä ja sisällyttää peliin liittyvää analytiikkaa – esim. miten muut pelaajat toimivat. Pelissä voi olla sisältöinä nukkumispäiväkirja, white noise -ääntä (mm. tinnitus) sekä kannustavia elementtejä.

Peliä on mahdollista kehittää myös laajemmin hyödynnettäväksi eri ikäryhmille soveltuvaksi (mm. ikääntyneet, työikäiset). Peliin on mahdollista lisätä myös esimerkiksi älypuhelimien sisältämiä toimintoja (unen syvyyden seuranta, yövalo yms.). Peli voi parhaimmillaan vähentää yhteydenottoja terveydenhuollon palveluihin ja tukea vanhemmuutta. Unikoulusta kiinnostuneelle lukijalle suosittelen Anna Keski-Rahkosen ja Minna Nalbantoglu (2015) teosta Unihiekkaa etsimässä.

Mitä tulevaisuudessa?

Digitalisaation ja pelillistäminen ovat uusia tervetulleita näkökulmia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden kehittämiseen. Käytännön idean tai konkretian kehittäminen valmiiksi peliksi tai sovellukseksi asti vaatii vielä osaamista, rahoitusta ja aikaa. Jo pelkkään ideariiheen osallistuminen herätteli omalla kohdallani pohtimaan pelillistämisen uusia mahdollisuuksia.

Mainokset

Mitä sosiaali- ja terveydenhuolto voi oppia kilpapyöräilystä?

Vuonna 2010 Iso-Britannian kilpapyöräjoukkueelle (Team Sky) asetettiin iso tavoite – Ranskan ympäriajon voittaminen. Yksikään britti ei kilpailua ollut voittanut ja tavoitteeksi asetettiin, että vuoden 2015 kilpailun voittaja on Team Sky.

Joukkueen kehittämistoiminta oli yksinkertaista: kaikki pyrkivät yhden prosentin paranemiseen kaikessa toiminnassa, mikä liittyy pyöräilyyn. Tämän jatkuvan parantamisen taustalla oli yksinkertainen ajatus siitä, että useat pienet parannukset johtavat merkittäviin muutoksiin.

Ruokavalion, harjoitusohjelman, ergonomian ja renkaiden lisäksi joukkue teki muutoksia myös kaikkialla muualla. Urheilijat alkoivat nukkua hotelleissa omien tyynyjen kanssa, paransivat käsihygieniaa sekä vertailivat liikuntageelejä.

Team Sky voitti Ranskan ympäriajon vuonna 2012 ja uudestaan vuonna 2013. (Clear 2015)

LEAN-kehittäminen uuden sairaalan suunnittelussa

Kilpapyöräilyssä joukkueen menestymiseksi käytettiin yksinkertaista jatkuvan parantamisen periaatetta, jota hyödynnetään niin autoteollisuudessa, palvelutuotannossa kuin sosiaali- ja terveydenhuollossa. Tällä hetkellä uuden sairaalan suunnittelussa yhdeksi keskeiseksi ajattelutavaksi suunnittelutyössä on valittu Lean.

Lean voidaan määritellä systemaattiseksi tavaksi tunnistaa ja poistaa hukkaa (eli arvoa tuottamatonta toimintaa) jatkuvalla virtauksen parantamisella ja keskittymällä asiakkaan tarpeisiin tavoitellen täydellisyyttä. Lean voidaan ymmärtää sekä yksittäisiksi kehittämistoimenpiteiksi että laajempana filosofiana.

Lean työskentelystä on paljon hyötyä sekä suunnittelussa että käytännössä. Pelkästään uuden sairaalan suunnittelussa on tunnistettuja valtava määrä erilaisia hukkatekijöitä ja erilaisia kehittämistoimenpiteitä on kirjattu lähes 400. Työyhteisöissä on jo käytännössä toteutettu erilaisia käytännön kehittämistoimia, jotka vähentävät turhaa työtä. Tämä kaikki jo ennen kuin uuden sairaalan varsinaisia rakennustöitä on aloitettu.

Kaizen työpaja ja työryhmätyöskentely järjestettiin myös Kainuun soten johdon päätöksentekoprosessista keväällä 2015. Työpaja teki näkyväksi yli 50 erilaista tunnistettua hukkatekijää, jotka osaltaan hidastavat päätöksentekoa, aiheuttavat päällekkäistä työtä ja heikentävät päätösten toimeenpanoa. Työpajan työmenetelmillä lisääntyi myös ymmärrys toisten työntekijöiden merkityksestä kokonaisuuden kannalta.

Lean-menetelmiä tullaan hyödyntämään jatkossakin osana Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan kehittämistä ja aiheesta tullaan järjestämään täydennyskoulutusta.

Luettavaa, katsottavaa ja kuunneltavaa

Clear, James. 2015. This Coach Improved Every Tiny Thing by 1 Percent and Here’s What Happened. Linkki

Modig, Niklas & Åhlström, Pär. 2013. Tätä on lean. Ratkaisu tehokkuusparadoksiin. Tukholma: Rheologica Publishing.

Mäkijärvi, Markku. 2010. Lean-menetelmä suomalaisessa terveydenhuollossa – kokemuksia ja haasteita HUS:ssa. Linkki.

https://www.youtube.com/watch?v=wfsRAZUnonI

http://www.leanblog.org/podcasts/audio-podcast/

(julkaistu Kainuun soten Intranetissä 8.5.2015)