Hyvinvoiva Kainuu

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisblogi

Avainsana-arkisto: suunnittelu

Työkaluja kehittämistyöhön: hankkeen suunnittelu ja arviointi

Kehittämishankkeen suunnitteluvaihe on erityisen tärkeä hankkeen onnistumisen kannalta. Suunnitteluvaiheessa tulisi pyrkiä moniäänisyyteen, jotta hanke voisi vastata eri toimijoiden odotuksiin. Päällekkäisyyttä jo olemassa olevien hankkeiden kanssa tulisi välttää ja jo aikaisemmin päättyneiden hankkeiden hyvät tulokset ja käytännöt tulisi ottaa huomioon.

Hankkeen suunnitteluun ja arviointiin on olemassa useita erilaisia lähestymistapoja. Näitä esitellään jo aikaisemmassa tekstissäni (ks. Kuinka juurruttaa kehittämishankkeen toimintoja?) Mainitsemisen arvoinen työkalu on Terveyden edistämisen keskuksen kehittelemä Suunta -työkalu, jonka juuret ovat loogisen viitekehyksen lähestymistavassa (ks. Wikipedia).

Suunta -työkalun keskeinen ajatus on pyrkiä loogiseen kokonaisuuteen, jossa organisaation tarve kytkeytyy hankkeen päämäärään ja tavoitteisiin. Suunta -työkalua voidaan pitää teoreettisena lähestymistapana, jotka suunnittelijan tulisi huomioida hanketta valmistellessaan. Suunta -työkalun käytännön toteutus on kuitenkin ollut mielestäni vajavainen. Tekryn sivujen esimerkit on laadittu hyödyntäen PowerPoint -ohjelmaa, jonka käyttöliittymä ei mielestäni palvele hankesuunnittelua.

Hyvä vaihtoehto Suunta -työkalun hyödyntämiseksi onkin WorkFlowy -niminen verkkopalvelu. WorkFlowy:n idea on yksinkertaisuudessaan erilaisten listojen tekeminen. Palvelu on yksinkertainen, mutta mahdollistaa monipuolisen hankesuunnittelun.  Palveluun on mahdollista lisätä esimerkiksi aika-toimintoja (esim. #tammikuu) sekä hankkeen eri osa-alueita on mahdollista nimetä eri toimijoille (esim. @projektipäällikkö jne.). Palvelun käyttö on hyvin intuitiivista ja hakutoiminnot selkeät. Myös listojen jakaminen ja muokkaaminen kaverien kanssa on helppoa.

Tästä linkistä löydät esimerkin Suunta -työkalusta Workflowy -palvelussa.

Projektin hallintaan liittyviä ohjelmistoja ja palveluita on useita erilaisia (mm. Basecamp tai  Project-open), mutta pelkkään suunnitteluun WorkFlowy on todella näppärä.

Mainokset