Hyvinvoiva Kainuu

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisblogi

Avainsana-arkisto: työkaluja

Työkaluja kehittämistyöhön: hankkeen suunnittelu ja arviointi

Kehittämishankkeen suunnitteluvaihe on erityisen tärkeä hankkeen onnistumisen kannalta. Suunnitteluvaiheessa tulisi pyrkiä moniäänisyyteen, jotta hanke voisi vastata eri toimijoiden odotuksiin. Päällekkäisyyttä jo olemassa olevien hankkeiden kanssa tulisi välttää ja jo aikaisemmin päättyneiden hankkeiden hyvät tulokset ja käytännöt tulisi ottaa huomioon.

Hankkeen suunnitteluun ja arviointiin on olemassa useita erilaisia lähestymistapoja. Näitä esitellään jo aikaisemmassa tekstissäni (ks. Kuinka juurruttaa kehittämishankkeen toimintoja?) Mainitsemisen arvoinen työkalu on Terveyden edistämisen keskuksen kehittelemä Suunta -työkalu, jonka juuret ovat loogisen viitekehyksen lähestymistavassa (ks. Wikipedia).

Suunta -työkalun keskeinen ajatus on pyrkiä loogiseen kokonaisuuteen, jossa organisaation tarve kytkeytyy hankkeen päämäärään ja tavoitteisiin. Suunta -työkalua voidaan pitää teoreettisena lähestymistapana, jotka suunnittelijan tulisi huomioida hanketta valmistellessaan. Suunta -työkalun käytännön toteutus on kuitenkin ollut mielestäni vajavainen. Tekryn sivujen esimerkit on laadittu hyödyntäen PowerPoint -ohjelmaa, jonka käyttöliittymä ei mielestäni palvele hankesuunnittelua.

Hyvä vaihtoehto Suunta -työkalun hyödyntämiseksi onkin WorkFlowy -niminen verkkopalvelu. WorkFlowy:n idea on yksinkertaisuudessaan erilaisten listojen tekeminen. Palvelu on yksinkertainen, mutta mahdollistaa monipuolisen hankesuunnittelun.  Palveluun on mahdollista lisätä esimerkiksi aika-toimintoja (esim. #tammikuu) sekä hankkeen eri osa-alueita on mahdollista nimetä eri toimijoille (esim. @projektipäällikkö jne.). Palvelun käyttö on hyvin intuitiivista ja hakutoiminnot selkeät. Myös listojen jakaminen ja muokkaaminen kaverien kanssa on helppoa.

Tästä linkistä löydät esimerkin Suunta -työkalusta Workflowy -palvelussa.

Projektin hallintaan liittyviä ohjelmistoja ja palveluita on useita erilaisia (mm. Basecamp tai  Project-open), mutta pelkkään suunnitteluun WorkFlowy on todella näppärä.

Mainokset

Työkaluja kehittämistyöhön: datan visualisointi

THL:n indikaattoridata havainnollistettuna Google:n Fusion Tablesin avulla.

THL:n indikaattoridata havainnollistettuna Google:n avulla.

Kehittämistyön eräs kestohaaste liittyy viestintään. Kehittämistyön tavoitteet ja tulokset saattavat olla kovin vaikeasti kuvattuja, jolloin kuulijalle ei synny järkevää käsitystä kehittämistyöstä.

Kehittämishankkeessani yleinen keskusteluaihe on vuosien varrella ollut hankkeeseen osallistuneiden asiakkaiden määrä kunnittain. Tämän varsin yksinkertaisen asian esittämiseksi on useita erilaisia vaihtoehtoja.

Varsin hyvä työkalu erilaisiin visualisointeihin on Tableau Public. Tableau Public on maksuton sovellus, jonka avulla on mahdollista visualisoida suuria tietomääriä. Ohjelman oppimiskynnys on matala ja Internetistä löytyy paljon esimerkkejä, joita voi helposti hyödyntää.

Tästä linkistä avautuu esimerkki, jossa kerrotaan KAITO-hankkeeseen osallistuneista Kainuussa.

Toinen vaihtoehto datan esittämiseen esimerkiksi karttapohjalla on Googlen Fusion Tables -palvelu. Myös Fusion Tables on maksuton ja  siinä mielessä näppärä, ettei työasemalle tarvitse asentaa mitään.

Tästä linkistä näet esimerkin, miten saman tiedon voi esittää Google Fusion Tables -palvelun avulla kartalla.

Vieläkö sinä haluat kertoa kehittämistyösi tuloksista perinteisellä PowerPointilla?